Funkce the_date
Funkce the_date, je další z funkcí, kterou musíte použít uvnitř loopu a vrací datum publikace aktuálního článku. Použití: the_date( $format, $before, $after, $echo ); Arg
Read more